Servicetjenester

DIN HELT EGEN PERSONLIGE VAKTMESTER ?

 

Strekker ikke tiden din helt til. Har du prosjekter du aldri for helt fullført. Nå kan du få din helt egen personlige vaktmester til å hjelpe deg. Bruk tiden din til det du ønsker mest og la oss ta oss av alt det andre.

 

  • Snørydding
  • Takmåking
  • Feie gårdsplass
  • Lettere snekkerarbeid.
  • Opprydning av uteområder.
  • Bortkjøring av avfall
  • Grøntareal

 

Copyright © All Rights Reserved